อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ Brig. Gen. Dato Prof. Dr. Kamarudin Hussin, อธิการมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และคณะ