ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านเภสัชกรรมชุมชนในร้านยา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดำเนินโครงการสร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านเภสัชกรรมชุมชนในร้านยา ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Thamonwan Lamai Mr.David Robert Sullivan Jr. และ Mr.Christopher David Aspinall ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์ มาให้ความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางด้านเภสัชกรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ต่อไป

TOP