ข่าวสุขภาพและกีฬา

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส "WU TENNIS TEAM INVITATION"

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันเทนนิสประเภททีม ประจำปี 2556 "WU TENNIS TEAM INVITATION" ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2556 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การแข่งขันประเภททีม ประกอบด้วยคู่ต่าง ๆ จำนวน 3 คู่
1. ชายคู่อายุรวมกันไม่น้อยกว่า 85 ปี
2. ชายคู่อายุรวมกันไม่น้อยกว่า 75 ปี
3. หญิงคู่อายุรวมกันไม่น้อยกว่า 75 ปี
 

ค่าสมัคร
- ทีมละ 1,500 บาท
รางวัลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ (6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล)
- รองชนะเลิศอันดับ 1 (4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล)
- รองชนะเลิศอันดับ 2 (3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล)
- รองชนะเลิศอันดับ 3 (2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 เมษายน 2556 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุนันฑา ศรีเอียด (ผู้ประสานงาน) โทรศัพท์ 085-3239407


TOP