ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ : บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน"