พุทธศาสนิกชนกว่า ๖๐๐ คน ร่วมสืบสานประเพณีสวดด้าน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร