ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมเสวนากับคุณโตมร ศุขปรีชา ในหัวข้อ"อ่าน-เขียน สร้างสุข สนุก อย่างไร? ในสังคมยุค 3G" ณ ศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 1

ขอเชิญร่วมเสวนากับ นักเขียน-นักแปล-นักคิด-คอลัมนิสต์-บรรณาธิการ ชั้นนำของประเทศ...คุณโตมร ศุขปรีชา ในหัวข้อ"อ่าน-เขียน สร้างสุข สนุก อย่างไร? ในสังคมยุค 3G" ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น.
 
คุณโตมร ศุขปรีชา ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร GM และนิตยสารเล่มอื่นๆ ในเครือ GM

รายละเอียดเพิ่มเติม : ้http://clm.wu.ac.th

TOP