ขอเชิญร่วมเสวนากับคุณโตมร ศุขปรีชา ในหัวข้อ"อ่าน-เขียน สร้างสุข สนุก อย่างไร? ในสังคมยุค 3G" ณ ศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 1