ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการโต้วาทีนานาชาติ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ห้องตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์