ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการโต้วาทีนานาชาติ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ห้องตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ International Debate Training and Competition ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการดังกล่าวมีวัตุถประสงค์ดังนี้
1. เพื่อ พัฒนา Critical Thinking ของนักศึกษา
2. พัฒนา Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับยุคศตวรรษที่ 21
3. พัฒนานักศึกษาให้กล้าพูด และกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ
4. กระชับความสัมพันธ์กับสถาบันเครือข่ายในต่างประเทศ

โดยผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาและอาจารย์จำนวน 62 คน จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน เยเมน จีน อินเดีย พม่า เวียดนาม บังคลาเทศ และประเทศไทย

สำหรับกำหนดการในพิธีเปิด กำหนดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวล่า 09.00 น.-10.00 น. ณ ห้อง ตุมปังอาคารบริหารชั้น 3

กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ สถานที่ต่อไปนี้
วันที่ 1 มีนาคม 2556 อาคารบริหาร ชั้น 3 และชั้น 2
วันที่ 2 มีนาคม 2556 อาคารศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 1
วันที่ 3 มีนาคม 2556 อาคารเรียนรวม 5


TOP