ข่าวการศึกษา

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ปฏิบัติภาวนามาฆบูชาส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชาและพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมภาวนามาฆบูชาในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมดนตรีธรรมะบันเทิง การสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปาฐกถาธรรมนำภาวนา และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขบวนแห่ผ้าพระบฏจากสนามหน้าเมืองไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประมวลภาพ

TOP