ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

อาจารย์และนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 55 คน ฟังบรรยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ อาคารบริหาร

TOP