ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับโรงเรียนวิเชียรมาตุ

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เข้ารับฟังการบรรยายเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP