ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดงานให้กับนักศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 ของสำนักวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดงาน เทคนิคการสมัครงานและการปรับตัวในการทำงาน
 
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวุฒิไกร สุริยะไพบูลย์วัฒนา ผู้จัดการฝ่ายจ้างงานและทะเบียนประวัติ บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคในการเตรียมตัวสมัครงาน สัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพของบัณฑิตที่ต้องการในยุคปัจจุบันในมุมมองของบริษัทหรือสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://informatics.wu.ac.th/mod/detail/ข่าวกิจกรรม/10110

TOP