ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบหมวก และแถบหมวกพยาบาลสำหรับบัณฑิตใหม่ฯ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบหมวกพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และแถบหมวกพยาบาลสำหรับบัณฑิตใหม่ ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 โดยมีกำหนดการดังนี้
 
* พิธีปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
* พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มสถาบัน วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

TOP