ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน Badminton Walailak Dunlop Open 2013

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ขอเชิญชมและเข้าร่วมการแข่งขัน Badminton Walailak Dunlop Open 2013 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2556 โดยสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ติดต่อ คุณสรัญรัฐ มนุญญานนท์ โทร 086 -2730684

ใบสมัคร
แผ่นพับ
ระเบียบ

TOP