ข่าวทั่วไป

อีกก้าวของความสำเร็จ ของผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นายนพดล คำมิตร และนายศราวุฒิ หนูแบ ทีม EEE ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้พัฒนาระบบ EEE Home Control ซึ่งเป็นระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Application บนระบบปฎิบัติการ Android
 
ทีม EEE เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ผ่านการนำเสนอธุรกิจ (Business Pitching) ในกิจกรรมของสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (ThaiBISPA) รอบคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้ว
 
ลำดับต่อไปจะต้องเข้าร่วม Business Pitching ให้กับนักลงทุนและตัวแทนจากธนาคาร ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wu-stsp.wu.ac.th/

TOP