ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมนานาชาติ ณ ประเทศฮ่องกง

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร นางจิราพร กาฬสุวรรณ จับมือกับ Mr. Shafiq Hizwari B. Md Hashim, Head of the Department of International Languages, Universiti Malaysia Perlis ศึกษาวิจัยเรื่อง "Joining Hands in Developing Human Resources: A Case of Two ASEAN Universities" ซึ่งได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอในที่ประชุมนานาชาติ Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) Conference and Exhibition 2013 ครั้งที่ 8 จัดโดย The Chinese University of Hong Komg ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2556 โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วม นำเสนอผลงานจำนวนมาก เช่น ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกตุ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา แม้กซิโก ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้หวัน อเมริกาใต้ สิงคโปร์ เป็นต้น สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

For more information, please visit: http://www.cuhk.edu.hk/oal/apaie2013/schedule.htm

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://apaie.org/conference/2013/

TOP