ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ดูงาน ม.วลัยลักษณ์
อาจารย์และนักศึกษา ปวช. ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส จำนวน 55 คน ฟังบรรยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศการเรียนการสอน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีอาจารย์พรพล ธรรมรงค์รัตน์ อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นายไพศาล พุมดวง ศูนย์คอมพิวเตอร์และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

TOP