ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้

สำนักงานโครงการเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ปฏิบัติหน้าที่ : ประสานงาน สรรหาโครงการนวัตกรรม สืบค้น/ รวบรวม/ วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ร่างหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงาน บริหารงานประชุม จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Execl, Microsoft Powerpoint ได้เป็นอย่างดี หากขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร : เตรียม CV และรูปถ่าย ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ nongnuch013@hotmail.com

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 เมษายน 2556

วันสอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงนุช ท่วมจร ฝ่ายประสานงานโครงการเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ e-mail :nongnuch013@hotmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : -

TOP