ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

College of Life Science, National Taiwan University เดินทางมาร่วมทำงานวิจัยกับหน่วยวิจัยกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรProfessor Dr. Chu-Fang Lo (นั่งที่ 2 จากซ้าย) และ Professor Dr. Alex Hon-Tsen Yu (นั่งที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก College of Life Science, National Taiwan University เดินทางมาร่วมทำงานวิจัยกับหน่วยวิจัยกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในหัวข้อเรื่อง "Large-scale gene expression in black tiger shrimp infected by White Spot Syndrome Virus (WSSV)" โดยมี ผศ.ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม หัวหน้าหน่วยวิจัยกุ้ง พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัยจากหน่วยวิจัยกุ้งให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

TOP