ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายกอเดร์ เหมตำ
โดยได้ขึ้นรายชื่อสำรองจำนวน 2 คน ดังนี้
1. นายภัทรวุฒิ ทวี สำรองอันดับ 1
2. นางสาวณัฐรดา บุญเรือง สำรองอันดับ 2

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 0 7567 2005-6


TOP