ข่าวทั่วไป

ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มี.ค. 2556

ส่วนการเงินและบัญชีกำหนดการประชุมส่วน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 จึงของดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น เป็นต้นไป
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP