ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ รร.ราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างไร ให้ห่างไกลโรคนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ รร.ราษฎร์บำรุง จัดโครงการรณรงค์เล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างไร ให้ห่างไกลโรค เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการเล่นเกม
 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์เล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างไร ให้ห่างไกลโรค โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์เล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างไร ให้ห่างไกลโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับความรู้และตระหนักถึงโทษของการเล่นเกมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคที่เกิดจากการเล่นเกม ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง "เล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างไร ให้ห่างไกลโรค" จากวิทยากร กิจกรรมเล่นเกมประลองปัญญา กิจกรรมเล่นเกมทายซิใช่ป่าว กิจกรรมขยับเพื่อป้องกันอาการปวด โดยมีการสอดแทรกความรู้เข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ประมวลภาพ

TOP