ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา และปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา นั้น

บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า
ระดับปริญญาตรี ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน คือ นายนเรศ ยิ่งยงค์
ระดับปริญญาโท ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน คือ เด่นนภา จุลเพชร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 0 7567 2005-6

 


TOP