นักศึกษาทีม Crazy 5 WMS Tourism นำโล่รางวัลสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมมอบให้แก่มหาวิทยาลัย