ข่าวทั่วไป

นักศึกษาทีม Crazy 5 WMS Tourism นำโล่รางวัลสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมมอบให้แก่มหาวิทยาลัยนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีม Crazy 5 WMS Tourism ประกอบด้วย นายฮัมดี ดาโอ๊ะ นายมูหัมมัด มะนิซอ นายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี นายปรวีร์ หมัดศิริ และนายธนากร ยอดทองดี นำโล่รางวัลสถาบันการศึกษายอดเยี่ยม ซึ่งได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Gang Go Green ร่วมก๊วนเที่ยวไทยหัวใจสีเขียวเมื่อปลายปี 2555 ที่ผ่านมา มอบให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นผู้แทนอธิการบดีรับมอบ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร
 
ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก คุณนันทกาญจน์ บุญช่วย ผู้จัดการโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

TOP