ข่าวทั่วไป

ม.ยินดีต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนสถาบันการศึกษาร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนสถาบันการศึกษาร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๐ สถาบัน) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น ๒ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP