ม.ยินดีต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนสถาบันการศึกษาร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช