ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเลื่อนการจัดการแข่งขัน Badminton Walailak Dunlop Open 2013

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเลื่อนการจัดการแข่งขัน Badminton Walailak Dunlop Open 2013 จากวันที่ 3-5 เมษายน 2556 เป็นวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2556
 
ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ จะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

TOP