ข่าวการศึกษา

พิธีเปิดโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "เกลอเขา เกลอเล ครั้งที่ 3"

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "เกลอเขา เกลอเล ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธษนกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาอาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมพิธีเปิด โอกาสนี้ คุณชญาดา ขนาบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 100,000 บาท
 
โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "เกลอเขา เกลอเล ครั้งที่ 3" เป็นการสานต่อจากค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่แล้ว โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และโรงเรียนนบพิตำวิทยา รูปแบบกิจกรรมเป็นการเข้าค่ายอบรมจำนวน 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 15-18 มีนาคม 2556
 
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในห้องเรียน ปฏิบัติการภาคสนาม และทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยากรจากภายนอก เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/news_activity_list?page=news_detail&news_id=84

TOP