พิธีเปิดโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "เกลอเขา เกลอเล ครั้งที่ 3"