ร่วมสร้างโอกาสและความสำเร็จด้านการจัดการตราสินค้า โดยกูรูด้านการตลาดและตราสินค้าระดับประเทศ กับโครงการ Mini MBA (Brand Management)