ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access รุ่น 7 วันที่ 19-21 เม.ย. 56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access รุ่น 7 ในวันที่ 19-21 เมษายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตร Microsoft Access เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งใช้งานง่ายและสามารถจัดการกับฐานข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล หรือการทำรายงานให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เช่น การส่งผ่านข้อมูลจากโปรแกรม Access ไปยังโปรแกรม Excel เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 9 เมษายน 2556 ได้รับส่วนลดพิเศษ ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-access7.php

TOP