นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ Popular Vote ในโครงการประกวดแบบ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก”