ข่าวการศึกษา

WMS รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอกและโท

สำนักวิชาการจัดการ (WMS) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ช่วงที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2556 โดยเปิดรับสมัครระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

ผู้สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ
อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-2203, 0-7567-2208 โทรสาร 0-7567-2202

2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C. Tower ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัคร online ได้ที่ http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=871&paths=mba

TOP