ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา