ข่าวทั่วไป

ศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเข้าร่วมดำน้ำเก็บขยะอนุรักษ์ปะการังในงาน “เปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 23”          ศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม “งานเปิดโลกทะเลชุมพร” โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ และนักวิจัยของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2556 
 
         ทางศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดท้องทะเลชุมพร ดำน้ำเก็บขยะ ตัดเศษแห อวนที่ติดคลุมปะการัง ณ แนวปะการังรอบเกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะหลักแรด และเรือหลวงปราบ ปล่อยสัตว์น้ำ หอย ปลา และเต่ากลับสู่ท้องทะเล 
 
         นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการทางทะเล สัตว์น้ำหายาก นิทรรศการภาพถ่ายของกลุ่มสหภาพ รวมทั้งการแสดงสินค้าโอท็อป ประติมากรรมทรายที่สร้างบนชายหาดเป็นครั้งแรกของโลก ถือเป็นจุดเด่นของงานที่สื่อให้เห็นอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ เช่น หนุมานอมพลับพลา (ไทย) พระธาตุหลวง (ลาว) สิงโตทะเลพ่นน้ำ (สิงคโปร์) และ นครวัด (กัมพูชา) รวมทั้งโชว์การแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานนับ 10,000 คน

TOP