ศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเข้าร่วมดำน้ำเก็บขยะอนุรักษ์ปะการังในงาน “เปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 23”