ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Mathematics and Computing in Nature ปีที่ 4 ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย            ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี  ร่วมกับโรงแรมในเครือแฟร์เฮาส์กรุ๊ป จัดค่าย Mathematics and Computing in Nature ให้แก่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 33 คน  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน คณาจารย์จำนวน 7 คน นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสันติ ทองสุข ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ โรงแรมในเครือแฟร์เฮาส์กรุ๊ป เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม 
 
           กิจกรรมประกอบด้วย  การอบรมให้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาต่างๆ เช่น กิจกรรมสถิติในสระว่ายน้ำ คณิตศาสตร์ที่วัดพระใหญ่ กิจกรรมการฟื้นฟูปะการังตามปรัชญาระบบนิเวศ โดยนักเรียนร่วมกันปลูกปะการังบนแปลงอนุบาลพร้อมทั้งถ่ายภาพเก็บข้อมูลขนาดและชนิดของปะการังเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัยอีกด้วย 
 
           กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการถ่ายภาพตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะสมุย เช่น หินตาหินยาย วัดพระใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้องถ่ายรูปจากบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จำนวน 28 กล้องพร้อม memory สร้างความประทับใจแก่คณาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมาก

TOP