ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาวิทยาศาสตร์