ข่าวสุขภาพและกีฬา

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา อบต.ท่าศาลาคัพ

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศา จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ท่าศาลาคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 - 21 เมษายน 2556 ณ สนามกีฬากลาง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ได้จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประกอบด้วยชนิดกีฬาฟุตบอลรุ่นประชาชนทั่วไป/เยาวชน กีฬาเซปัคตะกร้อรุ่นประชาชนทั่วไป/อาวุโส

TOP