ข่าวเด่น

นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมรายการเรียลลิตี้ "เมืองใจดี" ทาง ThaiPBSนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทป รายการเรียลลิตี้ "เมืองใจดี" ตามแนวคิด Universal Design ออกอากาศทาง ThaiPBS

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น 1 ใน 6 สถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมรายการ โดยมีโจทย์ของการออกแบบให้ปรับปรุง "บ้าน(พิพิธภัณฑ์)หนังสุชาติ ทรัพย์สิน" ศิลปินแห่งชาติ และทำการก่อสร้างจริงโดยทีมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาด้านการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นหนึ่งในแนวทางพัฒนาชุมชนและบริการวิชาการสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมจาก บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ทำให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

รายการ "เมืองใจดี" เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารสำคัญของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการขับเคลื่อนแนวคิด Universal Design เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้ที่มีความหลากหลายในสังคม

TOP