ข่าวทั่วไป

คณะจากโรตารีสากลเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับคณะจากโรตารีสากล สโมสรโรตารีภาค 1910 ประเทศออสเตรีย นำโดย Mr. Colin A. Munro หัวหน้าคณะ ซึ่งเป็นอดีตทูตฝ่ายสันติและประสานงานของอังกฤษในยุโรป และคณะ Vocational Training Team ได้แก่ Ms. Julia Baumgartner, Medical Doctor, Ms. Martina Reinhart, Artist, Mr.Wolfgang Turk, Business Consultant, และ Mr. Christoph Schlinke, Consultant พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารี-ท่าศาลาจำนวน 15 คน เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมบรรยายข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับคณะโรตารี โดยมี ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสมาชิกสโมสรโรตารี ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Colin A. Munro กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสได้มาเยี่ยมชมและให้การต้อนรับคณะจากโรตารีภาค 1910 ประเทศออสเตรียเป็นอย่างดี จากนั้นคณะดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ ก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

TOP