สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรลงนามความร่วมมือกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยในประเทศอิตาลี