ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี


คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบปีที่ 21

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 21 โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่ จ.นครศรีธรรมราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยร่วมพิธี ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมในโอกาสดังกล่าว เริ่มจากพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ บุคลากรที่มีผลงานเด่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 26 คน มอบโล่รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. ประจำปีงบประมาณ 2555 สายวิชาการให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้แก่ นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล โล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และหน่วยงานบริการเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555 คือ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตามลำดับ

ส่วนรางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. ประจำปีงบประมาณ 2556 สายวิชาการ ได้แก่ ดร.พัชรี อิ่มศรี สายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้แก่ นายนำชัย แซ่หลี และหน่วยงานต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และหน่วยงานบริการเด่นได้แก่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ต่อด้วยการมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 20 ปี จำนวน 4 คน 15 ปี จำนวน 49 คน และ 10 ปี จำนวน 6 คน จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในบริบทของการอุดมศึกษาไทย" โดย นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการจัดเวทีประชาคมวลัยลักษณ์ "สนทนาเรารักวลัยลักษณ์"นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)ได้จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร นัดพิเศษ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างทีมสื่อมวลชน พบกับ ทีมประชาคม มวล.และประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วม ณ สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่นักฟุตบอลของทั้ง 2 ทีม

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมสื่อมวลชน ซึ่งมีคุณสุรเชษฐ์ แรกรุ่น ผู้สื่อข่าวโมเดิร์นไนน์ทีวี ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหัวหน้าทีม สามารถเอาชนะทีมประชาคม มวล.และประชาคมนครศรีธรรมราช ไปได้ 5 ประตู ต่อ 2

ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล

TOP