ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน 1 อัตรา