นายกสภา มวล.ชี้ 4 แนวทาง การปรับตัวของ มวล.“รู้ รับ ปรับ รุก”