ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 34/2555 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สังกัดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นายจาตุรันต์ พิบูลย์


TOP