ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดจองหนังสือ "กลางใจราษฎร์"