ข่าวทั่วไป

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดจองหนังสือ "กลางใจราษฎร์"

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดจองหนังสือ "กลางใจราษฎร์" หกทศวรรษแห่งการทรงงาน
ราคา 999 บาท เป็นหนังสือที่นำเเสนอเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลใหม่ และแหล่งข้อมูลนับร้อย รวบรวมพระราชกรณียกิจตลอดการครองราชย์ กว่า 60 ปี อย่างไม่เคยมีปรากฏในหนังสือเล่มใดมาก่อน

ผู้สนใจสามารถสั่งจอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075673650
สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 2556


TOP