ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิชาพยาพยาบาลศาสตร์และส่วนพัสดุ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP