ผู้ว่าฯเมืองคอน มอบใบประกาศเกียรติคุณ Healthy Workplace แก่ มวล.