ข่าวสุขภาพและกีฬา

ร่วมกันเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาในการแข่งขันกีฬา อบต. ท่าศาลาคัพ ครั้งที่ 14

ร่วมกันเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬา อบต. ท่าศาลาคัพ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-21 เมษายน 2556 ณ สนามอาคารพลศึกษา โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP