อธิการบดีร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ท่าศาลาคัพ