ข่าวสุขภาพและกีฬา

อธิการบดีร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ท่าศาลาคัพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ท่าศาลาคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 โดยในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารส่วนจังหวัดและส่วนท้องถิ่น นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา กล่าวรายงาน

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ท่าศาลาคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-21 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแข่งขันประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง กีฬาเซปัคตะกร้อ ณ อาคารพลศึกษา และกีฬาเปตอง ณ สนามเปตอง

ประมวลภาพ

TOP