เชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวสำหรับเยาวชนตั้งแต่ชั้น ป.4 และผู้ที่สนใจทั่วไปรับสมัครถึง 22 เม.ย.นี้