ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวสำหรับเยาวชนตั้งแต่ชั้น ป.4 และผู้ที่สนใจทั่วไปรับสมัครถึง 22 เม.ย.นี้

โครงการ CLM Graphic ปี 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว Animation สำหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจทั่วไปด้วยโปรแกรม Pivot ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 เมษายน เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา รับสมัครตั้งแต่ชั้นประถมปีที 4 เป็นต้นไป ค่าอบรม 300 บาท (รวมค่าเอกสารและค่าอาหารว่าง)
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ เคาท์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

คุณ ชื่นณัสฐา สุขใส โทรศัพท์ 0 7567 3344
คุณนิตยา ทองปะนะ โทรศัพท์ 0 7567 3344
คุณธรณิศ หาญใจ โทรศัพท์ 0 7567 3307 08 6596 3515
สมัครทาง Email : hthorani@wu.ac.th

หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://clm.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP