ข่าวเด่น

นักศึกษาท่องเที่ยว WMS จัดงาน Koh Samui Luncheon Event ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวจำนวน 45 คน ที่ไปศึกษาภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเชีย เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตามโครงการ WMS In Country โดยความร่วมมือของ WMS กับ Malaysian Hospitality College ได้จัดงาน Koh Samui Luncheon Event ณ MH Hotel and Residences Kuala Laumpur โดยมีผู้นำระดับประเทศทั้งของไทยและมาเลเชียเข้าร่วมชม อาทิ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเชีย, Chairman of Tourism Malaysia, Director General Department of Skills Development Ministry of Human Resources Malaysia, President of MH College และผู้มีเกียรติต่างๆ ร่วม 200 คน

ในการนี้ รองศาตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดี WMS ตลอดจน รองคณบดี และคณาจารย์ในหลักสูตรการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกหลายท่าน โดยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในการดำเนินรายการ และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว เกาะสมุย ที่น่าสนใจและน่าท่องเที่ยวให้กับแขกรับเชิญ และผู้เข้าร่วมงาน จนเป็นที่ประทับใจและชื่นชมในความสามารถของนักศีกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวของ WMS

ประมวลภาพ

TOP