นักศึกษาท่องเที่ยว WMS จัดงาน Koh Samui Luncheon Event ที่ประเทศมาเลเซีย