คณบดี WMS เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย